Daguerreotypie – Daguerréotypie

De eerste praktische methode om een beeld vast te leggen met behulp van een camera.
Het is een direct positief beeld op een met een dun laagje zilver bedekte koperen plaat.
De verzilverde plaat wordt lichtgevoelig gemaakt met jodium en broom.
De lichtgevoeligheid is zeer laag.
De ontwikkeling gebeurt met kwikzilverdampen.

La première méthode pratique pour capturer une image à l’aide d’une caméra.
Image positive directe sur une plaque de cuivre recouverte d’une fine couche argentée.
La plaque argentée est sensibilisée avec de l’iode et du bromure.
Sa sensibilité est très faible
Le développement se fait aux vapeurs de mercure.

A1 - DAGUERRETYPIE (Medium)A2 - DAGUERRETYPIE (Medium)