Fotopapier (analoge fotografie ) – Papier photographique (argentique)

Lichtgevoelig papier, bestaande uit een onderlaag van papier, waarop in volgorde zijn aangebracht: de barrietlaag, de emulsie- of beeldlaag en vaak nog een beschermende laag.
De barietlaag bestaat uit een collodïale oplossing van bariumsulfaat en gelatine.
Oorspronkelijk was het een papier voor kontaktdrukken.
Uitgevonden door Joseph Wilson Swan in 1879.

Papier photosensible composé d’un support en papier sur lequel on applique successivement: une couche de baryte, l’émulsion sensible et souvent aussi une couche de protection.
La couche barytée est une solution colloïdale de sulfate de baryum et de gélatine.
Il s’agissait au départ d’un papier pour tirage par contact.
Inventé par Joseph Wilson Swan en 1879.