Gomdruk – Gomme bichromatée

Is een vorm van chromaatfotografie, waarbij gebruik gemaakt wordt van
lichtgevoelige mengsels van arabische gom en dichromaten, waarbij het beeld
op de oorspronkelijke onderlaag blijft. Om voldoende contrast te bekomen
worden verschillende drukken over mekaar geplaatst, en kan men elke druk in
een andere kleur maken

Une des formes de photographie aux sels de chrome, utilisant des mélanges
de gomme arabique et de dichromates, où l’image reste sur son support
d’origine. Afin d’obtenir un contraste suffisant, plusieurs tirages sont
superposés. Chaque tirage peut aussi être de couleur différente.