Platina druk – Platinotypie

Dit is een kontakt kopieerproces waarbij inplaats van zilverzouten,
ijzer- en platinazouten gebruikt worden.
De afdrukken op platinapapier zijn onverwoestbaar
en vertonen een veel langere toonschaal en meer
nuances in de donkere partijen

Il s’agit ici d’un procédé de tirage par contact où on utilise des sels de fer
et de platine au lieu de sels d’argent.
Les épreuves au platine sont indestructibles
et présentent une échelle de valeurs beaucoup plus étendue